Vill du veta mer om mig?

Jag har alltid varit nyfiken och haft stora visioner!

Min nyfikenhet har tagit mig på äventyr i olika delar av världen, där jag bott i  Hong Kong och Australien. Eftersom jag tidigt hade ett mål om en internationell karriär kändes H&M Gruppen som en stor dröm. Här jobbade jag i nästan 20 år.

Inom koncernen jobbade jag i tre olika bolag,  lokalt och globalt i olika sälj och lönsamhetssupporterande roller.  Här coachade jag både interna och externa kollegor i hur vi skapar hållbara resultat och blev även coach inom H&M gruppen globalt.

Jag har bred erfarenhet av att jobba med olika typer av personer och kulturer för att identifiera, motivera, kvantifiera, skapa strategi, följa upp och tillsammans nå gemensamma mål.

Jag har gått flertalet ledarutbildningar de senaste åren, är utbildad civilekonom och coach med ICF diplomering samt har även läst kurser inom grundläggande psykologi och emotions och motivationspsykologi.

Jag bor i Stockholm med min familj. Jag har en stor passion för personlig utveckling, natur, trädgård och matlagning. 

 

ICF Medlem