Vad är coaching?

Coaching är en kraftfull metod som har använts internationellt av och för företagsledare sedan 30 år tillbaka. Fokus ligger på dig och dina styrkor, det som fungerat för dig tidigare, och vad just du behöver för att göra en förändring! Genom coaching får du en tydlig bild av hur du själv kan ta ansvar för det som är viktigt för dig och ta tillbaka kontrollen över dig och ditt ledarskap.

 

Hur går det till?

Genom tankeväckande frågor och ett fokus enbart på dig skapas en medvetenhet, som vi omvandlar till insikter och ett utforskande av vilka alternativ du har för att ta dig framåt. Vi skapar genomförbara, motiverande handlingsplaner som vi följer upp tillsammans. Här tar vi oss igenom eventuella hinder som uppstår och firar framgångar tillsammans! Första gången vi ses pratar vi om vad du vill uppnå med coachingen och varför det är viktigt för dig.

 

Vem är coaching för?

Coaching är anpassat för dig som är öppen och har en stark vilja att genomföra en förändring eller jobba mot ett mål. Du vill förstå ditt här och nu, hitta en väg som tar dig framåt och säkra att du fortsätter framåt även efter avslutade coachingsamtal. Du vill ha frågor som utmanar dig, lär dig att hantera dina hinder och får dig att se fler perspektiv, samt få de verktygen som krävs för att ta dig hela vägen till ditt önskade mål.