Vad är coaching?

Coaching är en kraftfull metod som har använts internationellt av och för företagsledare sedan 30 år tillbaka. Idag är det ett av det absolut vanligaste verktygen för att stärka självledarskap både för företagets medarbetare och för dig som privatperson för att utforska, utvecklas och nå dina mål. Fokus ligger på dig och dina styrkor, det som fungerat för dig tidigare, och vad just du behöver för att göra en förändring! Genom coaching får du en tydlig bild av hur du själv kan ta ansvar för det som är viktigt för dig och ta tillbaka kontrollen över dig och ditt ledarskap.

En av de vanligaste tankarna som kommer upp när jag coachar mina klienter är hur häftigt det är att de redan har alla svar inom sig, men att de behövde denna hjälp att ta fram det, förstå det, hantera & strukturera det och sen få det att hända.

Det gör en enormt stor skillnad att prata högt om våra mål, och att få tänka klart sina tankar, och dessutom bli utmanad i dem av en expert. Det gör att vi verkligen kan komma ner till kärnan tillsammans, och även jobba bort eventuella rädslor och hjärnspöken som har stoppat dem tidigare.

 

Hur går det till?

Genom tankeväckande frågor och ett fokus enbart på dig skapas en medvetenhet, som vi omvandlar till insikter och ett utforskande av vilka alternativ du har för att ta dig framåt. Vi skapar genomförbara, motiverande handlingsplaner som vi följer upp tillsammans. Här tar vi oss igenom eventuella hinder som uppstår och firar framgångar tillsammans! Första gången vi ses pratar vi om vad du vill uppnå med coachingen och varför det är viktigt för dig. Vi ses i digitala samtal eller över telefon, och möjlighet finns även att ses fysiskt i Stockholmsområdet.

 

Vem är coaching för?

Coaching är anpassat för dig som är öppen och har en stark vilja att genomföra en förändring eller jobba mot ett mål. Du vill förstå ditt här och nu, hitta en väg som tar dig framåt och säkra att du fortsätter framåt även efter avslutade coachingsamtal. Du vill ha frågor som utmanar dig, lär dig att hantera dina hinder och får dig att se fler perspektiv, samt få de verktygen som krävs för att ta dig hela vägen till ditt önskade mål. Detta leder till ett stärkt självledarskap, som gör att du kan hantera din vardag på ett helt annat sätt, eftersom du sitter vid spakarna. 

Jag hjälper främst högpresterande kvinnor som har väldigt mycket som de känner att de måste, borde och vill göra, men har svårt att få ihop alla delar av livet. Ofta känner de sig utarbetade och överväldigade, och har svårt att ta sig ur sin situation. Här kommer jag in som ett stöd, och ofta handlar coachingen mycket om att identifiera och kommunicera gränser, få stöd vid prioriteringar och större beslut som ska tas, och att bygga en starkare inre dialog och ett självledarskap som skapar lugn, värme och ny energi. Det är även många som vill ha stöd med ett mål de vill nå, men det är osäkra på hur de ska ta sig dit och hur de ska hantera de utmaningar som finns.